ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพการเิดินทาง 22 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 23 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 24 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 25 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 26 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 27 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 28 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 29 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 30 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 31 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 1 เมษายน 55
dot
สถานที่ที่เราไปเยือน
dot
bulletวัดไทยพุทธคยา
bulletต้นพระศรีมหาโพธิ์
bulletพระมหาวิหารพุทธคยา
bulletพระพุทธเมตตา
bulletวัดพุทธนานาชาติ
bulletแม่น้ำเนรัญชรา
bulletบ้านนางสุชาดา
bulletเขาคิชณกูฏ
bulletวัดไทยสิริราชคฤห์
bulletวัดเวฬุวัน
bulletหลวงพ่อองค์ดำ
bulletมหาวิทยาลัยนาลันทา
bulletวัดไทยไวสาลี
bulletพระสถูปปาวาลเจดีย์
bulletวัดป่ามหาวัน
bulletพระมหาสถูปเกสะเรีย
bulletสาลวโนทยาน
bulletมกุฏพันธนเจดีย์
bulletวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
bulletสวนลุมพินีวัน
bulletวัดไทยนวราชรัตนาราม
bulletวัดไทยลุมพินี
bulletวัดเชตวันมหาวิหาร
bulletแดนมหามงคลชัย
bulletวัดไทยสารนาถ
bulletแม่น้ำคงคา
bulletพิพิธภัณฑ์สารนาถ
bulletเจาคันธีสถูป
bulletธัมเมกขสถูป
bullet- - - สภาพอากาศ
bullet- - - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bullet- - - ใบสมัครร่วมจาริกธรรม
dot
Newsletter

dot


สายด่วน.."อินเดีย"..0832-4545-99
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แม่น้ำคงคา

          แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญดุจดั่งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดีย ด้วยระยะทางถึง 2,500 กิโลเมตร  นอกจากจะหล่อเลี้ยงร่างกายของชาวอินเดียแล้ว แม่น้ำคงคายังคงสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจ และจิตวิญญาณของชาวฮินดูไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะตามประวัติของแม่น้ำคงคาที่มีความพิสดารเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าในศาสนาฮินดูที่ถูกถ่ายทอดปลูกฝังจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง กลายเป็นสายแห่งศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายลงได้ ดังจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของแม่น้ำสายสำคัญสายนี้ ดังต่อไปนี้
          พระแม่คงคาเป็นพระธิดาองค์โตของท่านท้าวหิมวัตกับพระนางเมนา และเป็นเชษฐภคินีของพระนางอุมา ทั้งสองเป็นพระชายาของพระศิวะแห่งเขาไกรลาส พระแม่คงคาประทับอยู่บนยอดเขาหิมาลัยเพียงแห่งเดียว มิได้หลั่งไหลสายน้ำลงมาสู่โลกมนุษย์แต่อย่างไร ถึงแม้จะมีความเพียรพยามของเทพเจ้าทั้งหลายให้พระแม่คงคาได้กรุณาปล่อยสายน้ำให้ไหลลงสู่โลกมนุษย์เพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำเย็นสบายแก่แผ่นดินก็ตาม แต่ก็ไร้ผล
          ลุถึงสมัยของท้าวสาคร กษัตริย์แห่งเมืองอโยธยา ทรงมีพระราชดำริถึงพิธีอัศวเมธ คือ พระราชพิธีปล่อยม้าศึกเพื่อแสดงพระราชอำนาจ และพระแสนยานุภาพให้ปรากฏแก่กษัตริย์ตามเมืองต่างๆ โดยหากมีผู้ใดผู้หนึ่งกล้าจับม้าตัวนี้ซึ่งเรียกกันว่า "ม้าอุปการ" ก็จะเกิดศึกสงครามขึ้นทันที กษัตริย์อินเดียที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปสมัยนั้นมักจะใช้วิธีการนี้เป็นการบอกกล่าว โดยพระราชพิธีครั้งนี้ท้าวสาครโปรดฯให้พระราชโอรส 60,000 พระองค์ คอยติดตามและป้องกัน ครั้นพระอินทร์แปลงกายเป็นรากษสลักพาม้าอุปการในการประกอบพระราชพิธีนี้ไป ท้าวสาครทรงพิโรธมาก มีรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งหมดตามหาม้าอุปการคืนมา จะด้วยวิธีใดก็ได้ กาลครั้งนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เหล่าเทพ อสูร ครุฑ รากษส และสัตว์อื่นเป็นจำนวนมาก ร้อนถึงพระวิษณุต้องแปลงกายเป็นฤาษีกบิลเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ เมื่อบรรดาพระโอรสของท้าวสาคร มาพบฤาษีกบิลอยู่กับม้าอุปการจึงเข้าไปหมายจะทำร้ายพระฤาษี พระฤาษีแปลงจึงได้สำแดงฤทธิ์บันดาลให้เปลวเพลิงออกมาจากนัยน์ตาที่ 3 เผาผลาญสรีระของพระพระราชกุมารทั้งหมดมอดไหม้กลายเป็นเถ้าในพริบตา คงเหลือเพียงพระอัฐิซึ่งมีบาปติดอยู่เท่านั้น
          ท้าวสาครเมื่อทรงทราบเหตุการณ์โดยลำดับจากพระฤาษีเทวนารถแล้ว ทรงโทมนัสพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้พระราชนัดดาพระนามว่า เจ้าชายศุมนต์หรืออังสุมัน ไปพบพระฤาษีกบิลเพื่อไต่ถามถึงวิธีการแก้ไขให้บาปของพระราชกุมารทั้ง 60,000 พระองค์หายไป พระฤาษีได้กล่าวกับพระราชนัดดาว่า "วิญญาณของพระกุมารทั้งหมดนั้น จะพ้นจากบาปและจะได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เมื่อพระอัฐิเหล่านั้นได้ถูกชำระล้างด้วยพระคงคาวารี คือ น้ำจากพระแม่คงคาเท่านั้น บาปจึงจะหมดสิ้นไป"
          จนถึงสมัยของพระราชาพระนามว่า ภังคีรถ เมื่อทรงทราบเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระราชบรรพบุรุษทั้งหมดในอดีตทรงเกิดความโทมนัสพระหทัยยิ่งนัก จึงทรงสละราชสมบัติออกบำเพ็ญเพียรตบะ บนภูเขาหิมาลัยอย่างอุกฤษฏ์ ซึ่งทรงปฏิบัติอย่างตั้งพระทัยเพื่อขอความกรุณาจากพระแม่คงคาได้ประทานสายน้ำลงสู่พื้นแผ่นดินเพื่อชำระพระอัฐิของพระราชบรรพบุรุษที่มีบาปติดอยู่ให้หมดสิ้นไป
          พระราชาภังคีรถ เพียรพยามอยู่นานหลายปีเพื่อขอพรจากพระพรหม เมื่อความเพียรนั้นร้อนถึงพรหมอาสน์ พระพรหมจึงปรากฏพระองค์ต่อหน้าพระราชาภังคีรถ แต่พระพรหมเองเมื่อทราบความต้องการของพระราชาภังคีรถแล้วก็มิสามารถอ้อนวอนต่อพระแม่คงคาได้ เพราะเนื่องจากพระแม่คงคาสูงด้วยบารมี  มีฤทธิ์ที่แก่กล้าและน่าเกรงขาม ยามพิโรธก็จะเป็นภัยแก่แผ่นดินไม่มีใครจะต้านทานได้ นอกจากองค์มหาเทพศิวะผู้ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียว
          พระราชาภังคีรถเมื่อทราบดังนั้นจากพระพรหมแล้วได้บำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษฏ์ต่อพระมหาเทพศิวะ จนพระศิวะพอพระทัยจึงไปเจราจากับพระแม่คงคาเพื่อให้ความปรารถนาของพระราชาสำเร็จ โดยพระมหาเทพศิวะได้อัญเชิญพระแม่คงคาประทับบนมวยผมของพระองค์เอง เพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยพิบัติอันจะเกิดขึ้นในยามที่พระแม่คงคาทรงพิโรธ ช่วยให้สายธารแห่งพระแม่คงคาไหลจากยอดเขาหิมาลัยลงสู่พื้นแผ่นดินบนโลกมนุษย์ด้วยอาการที่แช่มช้อยและเยือกเย็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กลุ่มเกื้อบุญ จิตเป็นสุขเมื่อประพฤติธรรม
คุณต้อม โทรศัพท์มือถือ : 0932-4545-99
คุณกุ้ง โทรศัพท์ท์มือถือ : 087-979-5499
อีเมล์ : napaporn1953@gmail.com
Line : buntoon03 เว็บไซต์ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื www.guarboon.com