ReadyPlanet.com
dot dot
bulletภาพการเิดินทาง 22 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 23 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 24 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 25 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 26 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 27 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 28 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 29 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 30 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 31 มีนาคม 55
bulletภาพการเิดินทาง 1 เมษายน 55
dot
สถานที่ที่เราไปเยือน
dot
bulletวัดไทยพุทธคยา
bulletต้นพระศรีมหาโพธิ์
bulletพระมหาวิหารพุทธคยา
bulletพระพุทธเมตตา
bulletวัดพุทธนานาชาติ
bulletแม่น้ำเนรัญชรา
bulletบ้านนางสุชาดา
bulletเขาคิชณกูฏ
bulletวัดไทยสิริราชคฤห์
bulletวัดเวฬุวัน
bulletหลวงพ่อองค์ดำ
bulletมหาวิทยาลัยนาลันทา
bulletวัดไทยไวสาลี
bulletพระสถูปปาวาลเจดีย์
bulletวัดป่ามหาวัน
bulletพระมหาสถูปเกสะเรีย
bulletสาลวโนทยาน
bulletมกุฏพันธนเจดีย์
bulletวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
bulletสวนลุมพินีวัน
bulletวัดไทยนวราชรัตนาราม
bulletวัดไทยลุมพินี
bulletวัดเชตวันมหาวิหาร
bulletแดนมหามงคลชัย
bulletวัดไทยสารนาถ
bulletแม่น้ำคงคา
bulletพิพิธภัณฑ์สารนาถ
bulletเจาคันธีสถูป
bulletธัมเมกขสถูป
bullet- - - สภาพอากาศ
bullet- - - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bullet- - - ใบสมัครร่วมจาริกธรรม
dot
Newsletter

dot


สายด่วน.."อินเดีย"..0832-4545-99
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดายังประเทศอินเดียและเนปาล

 Line : buntoon03

     กลุ่มเกื้อบุญ  กลุ่มของเราเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำพาผู้คนที่เคารพศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสวงบุญ ไปกราบไหว้พระพุทธองค์ ยังสถานที่อันเป็นแดนเกิด แดนตรัสรู้ แดนแสดงธรรมปฐมเทศนา และแดนปรินิพพานของท่าน ผู้ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ทำความดีมาตั้งแต่จำความได้ ผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้ในปัจจุบัน ถึงแม้เราจะไม่ได้เกิดในดินแดนของท่าน ก็หวังใจอยากที่จะนำพาผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธไปกราบไหว้ท่านยังดินแดนของท่าน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ นี่คือความตั้งใจที่กลุ่มฯ ถือกำเนิดขึ้น
     จากประสบการณ์ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ในการนำพาผู้คนไปแสวงบุญยังดินแดนของพระพุทธองค์ เรายังยึดมั่น และดำเนินการตามเจตนารมณ์นี้ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง การใดที่มีประโยชน์ในการเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธองค์ยังประเทศอินเดียและเนปาล ถึงแม้ไม่ได้ตัดสินใจเดินทางไปกับกลุ่มเกื้อบุญ หากเราสามารถช่วยได้ ไม่ว่าเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เรายินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง และขอร่วมอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธองค์มาแล้ว สาธุ สาธุ สาธุ ... กลุ่มเกื้อบุญ เปิดเว็บไซต์ 5 พฤศจิกายน 2552(2009)

 

สกู๊ปพิเศษ ครอบครัว ' เกื้อบุญ '  สุขสงบตามรอยธรรมะ จาก Xcite ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 15 - 16 เม.ย. 2556 (2013)

และบทความพิเศษ".จดหมายจากพ่อ และ แม่.".โอวาท๔ พรรษา ท่านพ่อลี ธัมมธโร ...วัดอโศการาม

 

 

                 

 

ความประทับใจจากการจาริกธรรม ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ดินแดนพุทธภูมิ :

          กว่า 20 ปี ที่ได้มีโอกาสนำพาพระภิกษุ สามเณร คุณแม่ชี และคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาไปกราบไหว้สังเวชนียสถานยังประเทศอินเดีย และเนปาล เป็นความสุขทางใจอย่างหาค่าไม่ได้ หลายคนถามว่าทำไมต้องไปทำบุญถึงประเทศอินเดีย ที่เมืองไทยไม่มีพระ ไม่มีวัดให้ทำบุญหรือ และทำไมต้องไปหลายๆ ครั้ง หรือต้องไปทุกๆ ปี ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ สำหรับดิฉันการที่ต้องไปทำบุญที่ประเทศอินเดีย ก็เพราะว่า อินเดียเป็นแดนดินถิ่นกำเนิด หรือต้นตอของพุทธศาสนา หากเราต้องการที่จะรดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้ เราควรให้หรือใส่ที่โคนต้น ต้นไม้ถึงจะเจริญงอกงาม พุทธศาสนาก็เช่นกัน หากเราต้องการที่จะทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรือง เราก็ควรที่จะดูแลรักษาเอาใจใส่ในแหล่งกำเนิดให้ดีด้วย อีกประการหนึ่งเป็นความปรารถนาของคุณแม่ดิฉันก่อนท่านเสีย ที่ต้องการจะมีโอกาสได้มายังประเทศอินเดียเพื่อกราบไหว้สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง สักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้มา เหลือเพียงความมุ่งหวังที่อยากจะให้ลูกหลานได้มากราบไหว้ใกล้ชิดกับองค์พระศาสดาอย่างแท้จริงแทนตน แต่เหนือสิ่งอื่นใดการได้นำพาผู้คนไปยังประเทศอินเดีย  เป็นความอิ่มอกอิ่มใจ เป็นความสุขทางจิตใจของดิฉันที่ได้มีโอกาสพาคนเข้าวัดซึ่งถือเป็นต้นทางของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ... คุณติ๋ม กลุ่มเกื้อบุญ (คุณนภาภรณ์ รินทระ) / 30 มีนาคม 2553(2010) 

 

         หากใครมีโอกาสได้ไปที่ พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียแล้ว ย่อมไม่มีวันลืม ความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้น แม้จะผ่านกาลเวลาไปนานเท่าใดก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง การได้ไปที่ประเทศอินเดีย โดยเฉพาะเมืองคยา สำหรับผมแล้วเหมือนการไปพบขุมทรัพย์ ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ใครก็เอาทรัพย์นี้จากเราไปไม่ได้ ไปเที่ยวที่อื่นๆ ได้เห็นความเจริญ ความสวยงาม เป็นส่วนมาก แต่มาที่นี่ผมได้เห็นนรก สวรรค์ แท้ๆ กับสายตา ความสุขทางใจที่ได้รับมากด้วยคุณค่า เมื่อหวนคิดถึงคราใดจิตปิติเย็นทุกครั้งไป ที่พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์นี้ นอกจากมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีพระแท่นวัชรอาสน์ที่สร้างขึ้นตรงที่พระพุทธองค์ทรงนั่งประทับตรัสรู้ธรรม พระแท่นนี้ใครได้มากราบไหว้ขอพรย่อมเกิดกำลังใจอันพิเศษ จะทำการสิ่งใดต่อไปก็ประสบความสำเร็จ ด้านข้างของต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังมีสถานที่ประทับเดินจงกรมของพระตถาคตเจ้า ซึ่งปัจจุบันสร้างเป็นแท่นศิลาทับเป็นแนวยาวตลอด โดยมีรูปดอกบัวแกะสลักอยู่ด้านบน ส่วนด้านหน้าทางเข้ามีเสาสูงตระหง่าน มีแนวศิลาขวางอยู่ด้านบน เป็นดุจเชิงธรณีประตูระหว่างฟ้า ดิน และในพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ยังเป็นที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปองค์สำคัญที่มีอายุนับพันปี ซึ่งเราเรียกท่านด้วยความเคารพว่าพระพุทธเมตตา มาอินเดียกับเรา แล้วท่านจะประทับใจไม่ลืมเลือนครับ ... คุณภณ กลุ่มเกื้อบุญ (คุณภณ ณ นคร) / 31 มีนาคม 2553(2010)

 .................................................................................................................................................................................................................................

..ทริปแสวงบุญ ไทยเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2560

ร่วมชมงานสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ณ จ.นครพนม

...............................................................................................................................................................................................................

                              กราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย -เนปาล 

ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560  ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561 ( 11 วัน )

        ทริปพิเศษ "สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร " ของปี 2560(ปีที่ 4 จัดต่อเนื่อง)

(cr.guarboon)

( ในภาพแสดงการสวดมนต์ข้ามปีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 )

(cr.guarboon)

                    เดินทาง 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 (11 วัน) พักวัด ท่านละ 32,000 บาท
                                                           

พร้อมเดินทางร่วมทริปสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันนะค่ะ     

               ...(บันทึกข้อมูล ล่าสุด 7 ก.ย.2560)...

 .............................................................................................................................................................................................

ทริป พิเศษ " ความศรัทธาและความรักที่ยิ่งใหญ่ "..กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
และ ทัชมาฮาล( Taj Mahal ) เข้าชมในวันที่ 14 ก.พ.2018
เดินทางระหว่างวันที่ 3 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ( 13 วัน ) ท่านละ 58,000 บาท

..............................................................................................................................................................................................

                      ทริปพิเศษ "สวดมนต์ เจริญสมาธิในวัน มาฆบูชา" ณ วัดเวฬุวัน  วัดแห่งแรกของพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างอุทิศถวายเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ และประชุมพระอริยะสงฆ์ 1,250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายใน วันเพ็ญมาฆบูชา..

 

(guarboon)

ภายในวัดเวฬุวัน

(cr.guarboon)

(cr.guarboon)

                        กราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล  

         เดินทาง 27 กุมภาพันธ์ 2561 (2018) - 9 มีนาคม 2561(2018) พักวัด ท่านละ  32,000 บาท

...................................................................................................................................................................................

      ชมภาพบันทึกการเดินทาง กราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย -เนปาล ช่วงระหว่าง วันที่  12 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 (2017)..พิเศษสุด เยี่ยมชม 2 ถ้ำ คือ ถ้ำอชันต้า และถ้ำแอลโลล่า กับ .. กลุ่มคณะเกื้อบุญ / บันทึกโดย "ต้อม" .... 25 ก.พ.2560 (2017)

.(cr.guarboon)

นำคณะโดย ท่านพระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ (องค์ยืนลำดับที่2นับจากซ้ายมือ)วัดป่าภูริทัตตาราม ประเทศเยอรมัน..

ถ้ำแอลโลล่า หมายเลข 16 // Ellora Cave No.16 : World's Biggest caved 'Kailash Temple',A general view of main gate.

 

ประวัติการเดินทาง

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 
.. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559(2016) ถึง 4 มกราคม 2560(2017) ( 11 วัน )
      " ร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร "
        ( กรุงเทพ - กัลกัตตา :  กัลกัตตา - กรุงเทพ )
นำคณะโดย: พระอาจารย์ชุมพล (อ.เดชา)ธมฺมรโต วัดป่าโพธิญาณธรรมมงคล
พระธรรมวิทยากรบรรยาย : พระอาจารย์อภินพ ฉนฺทธมฺโม

More...

 ..ระหว่างวันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2560(2017) ( 12วัน) 
 เดินทางโดย
สายการบิน : Jet Airways และ Indigo

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพิเศษสุดๆชมถ้ำAjanta & Ellola
( สุวรรณภูมิ - เดลลี - คยา  : พารานาสี - มุมไบ - สุวรรณภูมิ )
นำคณะโดย : ท่านพระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ วัดป่าภูริทัตตาราม เยอรมัน

More...

 ..ติดตามชม ประวัติการเดินทางครั้งที่ 1. การเดินทางระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556
                                 และประวัติ
ครั้งที่ 2. ระหว่างวันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2559
..
นำทางโดย หลวงพ่อวีระ สีลโชโต  วัดป่าบ้านสร้างขุ่ย อ.พังโคน  จ.สกลนคร

More...

More...

เรื่องราวเกี่ยวกับสี่สังเวชนียสถาน :

ณ พระแท่นบรรทม หรือเตียงปรินิพพานนั้นเอง พระพุทธองค์ได้ทรงปรารถเรื่องราวต่างๆ หลายเรื่องกับพระอานนท์พุทธอุปัฎฐากรวมทั้งเรื่อง สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล จากในมหาปรินิพพานสูตร พอสรุปได้ดังนี้

More...

สถานที่น่าสนใจทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย :

           ถ้ำอชันตา นับว่าเป็นหนึ่งใน Unseen in India ที่คนทั่วไปอาจไม่รู้จัก ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ทั่วโลกคุ้นเคยกับพุทธสถานแห่งนี้เป็นอย่างดี ในฐานะเป็นที่รวมความงามทางพุทธศิลป์ ทั้งด้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมโบราณ ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมในละแวกนั้น

More...

มาโนสาเร่เกี่ยวกับประเทศอินเดียและเนปาล :

          ปกติกลุ่มของเราจะเน้นการไปกราบไหว้พระพุทธองค์ยังสี่สังเวชนียสถานเป็นหลัก ไม่ค่อยได้ไปที่อื่น แต่ก็มักมีท่านสมาชิกถามเข้ามาบ้างอยู่เหมือนกันว่า ไม่พาไปชมทัชมาฮาลบ้างหรือ ไหนๆ ก็มาอินเดียทั้งที อยากไปดู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกบ้าง วันนี้เลยนำภาพของน้องหญิงกับคุณแม่มาให้ชมกันก่อน เผื่อว่าในอนาคตเราจะได้จัดรายการนี้เพิ่มเติมบ้างครับ

More...

ข้อมูลการเดินทางครั้งต่อไป


ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2561 (2018)  (11 วัน)
 
( กรุงเทพ - กัลกัตตา  : กัลกัตตา - กรุงเทพ )

  ทริปพิเศษ "สวดมนต์ เจริญสมาธิในวัน มาฆบูชา" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดเวฬุวัน วัดแรกของพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงโอวาทปาติโมกข์ และประชุมพระอริยะสงค์ 1,250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญมาฆบูชา..

 

More...

 ..ระหว่างวันที่ 3 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 (2018 ) (13 วัน )
( กรุงเทพ - เดลลี - พุทธคยา :  พาราณสี - เดลลี - กรุงเทพ )

 นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล

..และ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ของปีนี้ เข้าชม  ทัชมาฮาล ( Taj Mahal )
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานหินอ่อนที่ผู้คน
เชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก..

 

More...

 ..ทริป "พิเศษ" อินเดีย -เนปาล.. 
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (2017) - ถึง 4 มกราคม 2561(2018) (11 วัน)

 "ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร "

( กรุงเทพ - กัลกัตตา  : กัลกัตตา - กรุงเทพ )

 พิเศษสุด... ชมภาพการเดินทางกลุ่มสวดมนต์ข้ามปีของปีล่าสุด(ปี2559-2560)ที่ผ่านมาและรายละเอียดของแต่ละสถานที่ที่จะ ไปกราบสักการะในครั้งใหม่นี้จะใกล้เคียงหรืออาจจะมีเพิ่มสถานที่มากขึ้นตามเวลาอำนวยให้ได้ ค่ะ..

More...

More...

..ทริปพิเศษ เยือน ดินแดนภูเขาสูงเสียดฟ้า "หิมาลัย"

More...

More...

โปรแกรมการเดินทางนอกเหนือจากประเทศอินเดีย..ท่องดินแดนเมียนมาร์..
ท่องดินแดนประเทศเมียนมาร์
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กลุ่มเกื้อบุญ จิตเป็นสุขเมื่อประพฤติธรรม
คุณต้อม โทรศัพท์มือถือ : 0932-4545-99
คุณกุ้ง โทรศัพท์ท์มือถือ : 087-979-5499
อีเมล์ : napaporn1953@gmail.com
Line : buntoon03 เว็บไซต์ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื www.guarboon.com